Obvestilo Zveze društev upokojencev Slovenije

Spoštovane članice in člani društva,
posredujemo vam obvestilo Zveze društev upokojencev Slovenije o aktualnih ukrepih Vlade RS z namenom zajezitve širjenja koronavirusa. Testiranja so pokazala povečano število okuženih zato je vlada posegla po določenih začasnih prepovedih, ki vam jih posredujemo.

O B V E S T I L O
ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE
o aktualnih ukrepih Vlade RS z namenom zajezitve širjenja
koronavirusa Covid-19

# S 30. junijem 2020 se začasno prepoveduje
–  vsa zbiranja (shodi in prireditve), če se zbira več kot 50 ljudi,
vsa zbiranja, ki so prepovedana z drugimi odloki (npr. zbiranje ljudi v diskotekah in nočnih klubih),
–  vsa zbiranja (shodi in prireditve) ne glede na število udeležencev, če ni mogoče zagotoviti varnostne razdalje (npr. zbiranja, na katerih se predvaja živa ali mehanska glasba za ples, pri katerih ljudje aktivno sodelujejo in zaradi narave zbiranja ni mogoče zagotoviti zadostne razdalje med ljudmi, kot so npr. veselice, koncerti ipd. na katerih ljudje aktivno sodelujejo s plesom, organizirana zbiranja, na katerih zaradi narave zbiranja ali programa ni mogoče zagotoviti in spoštovati predpisanih navodil).
# Dovoli se zbiranje ljudi do števila 500 udeležencev (brez nastopajočih) na organiziranih javnih prireditvah in le, če se lahko zagotovi minimalni stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili NIJZ-ja, ki so objavljena na njegovih spletnih straneh. Izjema torej ne velja za shode, ne glede na to, ali so ali ne organizirani.

Pripravila: Darja Perko