318O Društvu upokojencev Krim Rudnik

Društvo deluje v prijetnem okolju z zelenim ozadjem Golovca v lastni stavbi na Rakovniku Ljubljana, kjer imajo člani društva v urejenih društvenih prostorih in okolici stavbe z baliniščem, možnost aktivnega preživljanja prostega časa in srečevanja ter klepeta z znanci.
Ustanovljeno je bilo že leta 1952 in v letu 2022  praznuje 70 let uspešnega delovanja.
Osnovni podatki:
Društvo upokojencev Krim-Rudnik
Pot k ribniku 3a, 1000 Ljubljana
Tel. št. 01 427 12 21
Mobilni tel. 041 454 211
E-pošta: du.krimrudnik@gmail.com
Spletna stran: http://www.du-krimrudnik.si
TRR društva: SI56 020530013811047
Članarina  za leto 2022 znaša 11,00€, ki jo vplačujete v tajništvu društva v času uradnih ur
vsak torek in četrtek od 16.00 do 18.00 ali na tekoči račun društva
z navedbo namena: letna članarina 2022.

dejavnostiDejavnosti društva

 


Zadnja obvestila

Zbor članov društva 8.4.2022- povzetek

Zgodovino društva je ustvarjalo skozi čas mnogo generacij upokojencev. Društvo se je s svojimi člani trudilo izpolnjevati zastavljene cilje društva in ustvarjati pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa, za srečevanje in izmenjavo pogledov, za udejstvovanje v družabnem in športnem življenju. Vzdrževalo je društveno stavbo in ostalo nepremično v čudovitem okolju pod Golovcem. Z željo, da prihajajoče generacije upokojencev z novimi idejami in delom nadaljujejo preteklo delo članov društva zaključujem Zbor članov 2022.

Društvo upokojencev Krim-Rudnik praznuje

V letu 2022 praznuje Društvo upokojencev Krim-Rudnik 70. obletnico ustanovitve društva in dovolite nam, da vam obudimo spomin na zgodovino društva in cilje sedemdesetletnega prizadevanja za dobrobit upokojencev-članov društva in starejših nasploh.