318O Društvu upokojencev Krim Rudnik

Društvo deluje v prijetnem okolju z zelenim ozadjem Golovca v lastni stavbi v na Rudniku Ljubljana, kjer imajo člani društva v urejenih društvenih prostorih in okolici stavbe z baliniščem, možnost aktivnega preživljanja prostega časa in srečevanja ter klepeta z znanci.
Ustanovljeno je bilo že leta 1952 in v letu 2020  praznuje 68 let uspešnega delovanja.
Osnovni podatki:
Društvo upokojencev Krim-Rudnik
Pot k ribniku 3a, 1000 Ljubljana
Tel. št. 01 427 12 21
E-pošta: du.krimrudnik@gmail.com
Spletna stran: http://www.du-krimrudnik.si
TRR društva: SI56 020530013811047
Članarina  za leto 2020 znaša 12,00€, ki jo vplačujete v tajništvu društva v času uradnih ur
vsak torek in četrtek od 16.00 do 18.00 ali na tekoči račun društva
z navedbo namena: letna članarina 2020.

dejavnostiDejavnosti društva

 


Zadnja obvestila

Prešer’n dan s pevci in literati

…..ko smo zato se zbrat’li,
ki dobro v srcu mislimo
/France Prešeren/

Obvestilo o plačevanju članarine in varovanju osebnih podatkov

Vstopili smo v leto 2020 in zakorakali v naslednje 366 dni z željami in pričakovanji pa tudi z obveznostmi. Ena izmed njih je tudi plačevanje članarine v društvu za tekoče leto.