OBVESTILO

Spoštovane članice in člani društva,

počasi, počasi se vračamo na stare tirnice življenja, ki nam ga je in deloma še sedaj greni nevarnost okužbe s koronavirusom. Še vedno veljajo določene omejitve tako, da se popolnoma sprostiti ne smemo. Po priporočilu Zveze društev upokojencev Slovenije -ZDUS  vam posredujemo navodila, ki so še v veljavi, da preprečimo ponoven izbruh okužb z virusom.

 Od 19.06.2020 veljajo naslednja priporočila:
# Vstop v društvo je dovoljen samo zdravim osebam.
# Vsak član se z vstopom v društvo zaveže k doslednemu spoštovanju vseh priporočil in navodil za odgovorno ravnanje ves čas, ko obstaja nevarnost za širjenje bolezni koronavirusa Covid-19.
# Član društva, ki zboli ali je prehlajen, ostane doma in to sporoči po telefonu ali elektronski pošti tajnici društva du.krimrudnik@gmail.com
# Če zboli kdo iz skupnega gospodinjstva člana društva, mora le-ta zato ostati doma in sporočiti po telefonu ali elektronski pošti tajnici društva.
# Prostori društva se prezračujejo na vsako polno uro.
# Še vedno se izvaja preventivne higienske ukrepe – umivanje in razkuževanje rok, higiena kašljanja in kihanja, vzdrževanje medosebne razdalje 1,5 metra, priporočljiva je nošnja maske, če je v istem prostoru večje število ljudi, ker upokojenci spadamo v ranljive skupine državljanov.

Društveni prostori so ponovno odprti vsak dan razen ponedeljka od 16.00 do 21.00 ure, prosimo pa, da upoštevate posredovana navodila, da bomo ohranili zdravje in se čim prej vrnili v normalni način preživljanja prostega časa in k vsem dejavnostim društva, saj nekatere še vedno ne morejo zaživeti.
Obveščamo vas tudi, da so uradne ure društva od 19.junija 2020 dalje ponovno vsak torek in četrtek od 16.00 do 18.00.
Merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi se v letu 2020 še vedno ne bo izvajalo kakor tudi ne letovanje članov v društvenem apartmaju  v Červarju.

Lepo vas pozdravljamo in vas pričakujemo v društvu, da poklepetamo in si izmenjamo ”karantenske” izkušnje.