OBVESTILO

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI

OBVEŠČAMO VAS, DA OD 15. SEPTEMBRA 2021 LAHKO POKLIČETE  ALI POŠLJETE SMS SPOROČILO V TAJNIŠTVO DRUŠTVA NA MOBILNI TELEFON ŠT. 041 453 211.
ODGOVORILI VAM BOMO NAJKASNEJE V ČASU URADNIH UROB TORKIH IN ČETRTKIH
OD 16.00 DO 18.00.

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Preberi več

Zaostreni pogoji pri obisku društva

Spoštovane članice in člani društva,
žal so se okužbe s korona virusom ponovno povečale. Vlada in NIJZ sta zaostrila ukrepe, ki jih moramo spoštovati. 

Prosimo, da pri vstopu v prostore društva, zunanje in notranje,

obvezno izpolnjujete

PCT pogoje,

nošenje maske, razkuževanje rok, razdaljo med osebami,

kar predpisujeta vlada in NIJZ.

Skrbimo za varnost vseh, ki se srečujemo,
bodimo uvidevni in odgovorni.

Preberi več

Gremo na pohod!

V A B I L O

Spoštovane članice in člani vabimo vas na rekreacijski pohod
”Od ljubljanske tržnice do Špice ob Ljubljanici”

24. avgusta 2021 ob 9.00 uri.

Zakaj se nebi po dolgem obdobju koronavirusa za začetek ponovno srečali kar v srcu našega mesta Ljubljane in nekaj prijetnih uric preživeli v klepetu na krajšem pohodu od ljubljanske tržnice do Špice ob Ljubljanici.

Zbrali se bomo ob 9.00 uri na ljubljanski tržnici na steklenem mostu obteženem z neštetimi ljubezenskimi ključavnicami. Tudi mi bomo pripeli eno z željo, da se covid- 19 čim prej poslovi od nas. Nato bomo krenili proti vzpenjači na grad in se popeljali na kamnitega mogotca, ki bedi nad Ljubljano. Nadaljnja pot nas bo vodila po senčni pešpoti do Karlovškega mostu in naprej v edinstveni Botanični vrt ob Ižanski cesti.

Po ogledu  se bomo spočili ob naši zeleni tekoči lepotici Ljubljanici na Špici in zaključili uverturo v naša druženja  z upanjem, da se bomo ponovno srečevali na izletih po slovenski deželi.

Prosimo, da se prijavite najkasneje do 19. avgusta v tajništvu ob torkih in četrtkih v uradnih urah.

Pričakujemo vas!

Preberi več

Zbor članov društva 2021

Spoštovane članice in člani,

Predsednik Upravnega odbora Marjan Virant je otvoril volilni Zbor članov Društva upokojencev Krim-Rudnik 2021 s kratkim nagovorom s katerim je prisotnim obrazložil zakaj je zbor sklican šele v letu 2021.
Pozdravil je navzoče in se jim zahvalil za udeležbo kljub vročini v poletnem času. Poudaril je, da je bil v letu 2020 sklican volilni zbor članov  v marcu 2020. 13. marca 2020 sta vlada RS in NIJZ razglasila epidemijo covid-19. Zato je bila izvedba zbora preklicana za nedoločen čas. Zaradi omejitev gibanja in združevanja prebivalcev je društvo lahko planiralo sklic Zbora članov šele po razglasitvi konca epidemije in sprostitvi vladinih ukrepov v juliju 2021. Društvo je v septembru 2020 ostalo brez predsednika društva  Petra Ileniča, ki je izgubil dolgotrajni boj z boleznijo. S sklepom Upravnega odbora društva na 24. redni seji je predsednika društva v skladu s Pravili društva nadomestil Marjan Virant, predsednik upravnega odbora kot zakoniti zastopnik društva. Zato je sklical in otvoril zbor 2021. Prisotni so se na predlog Marjana Viranta z več minutnim molkom poklonili pokojnemu predsedniku Petru Ileniču in vsem članom, ki so v preteklih dveh letih umrli.
Čeprav Pravila društva določajo, da  predsednika društva v primeru daljše odsotnosti nadomešča predsednik upravnega odbora je Upravna enota v Ljubljani v maju 2021 društvo obvestila, da predsednik upravnega odbora društva Marjan Virant ne more zastopati društvo kot določajo Pravila društva, ker ni neposredno izvoljen na Zboru članov društva / izvoljen je bil kot član upravnega odbora, ki ga je izbral za predsednika upravnega odbora/. Da bi zadostili zahtevam, da mora biti predsednik upravnega odbora neposredno izvoljen na zboru, da lahko nadomešča odsotnega predsednika društva je v obveznem roku 90 dni društvo izdelalo in Marjan Virant je predstavil zboru aneks sprememb določenih členov Pravil društva, ki jih bo društvu poslalo v potrditev Upravni enoti Ljubljana. Zaradi vseh navedenih dejstev in neznosnih razmer ter spreminjajočih se ukrepov vlade v času epidemije covida-19 je bil sklican Zbor članov v juliju po preklicu epidemije.
Na zboru  so prisotni člani izvolili člane organov društva. Društvo ima sedaj predsednika društva Marjana Viranta, ki ga vsi člani poznajo. Med ostalimi izvoljenimi člani organov društva je bil izvoljen za predsednika upravnega odbora Jože Plut.
Udeleženci zbora so potrdili poročila o dejavnostih društva v letih 2019 in 2020 in sprejeli program dela v letu 2021.
Kljub manjši udeležbi članov kot na prejšnjih zborih  je zbor Predsednik delovnega predsedstva je zaključil uspešno izveden volilni Zbor društva 2021 z vabilom na klepet ob hladnih napitkih z željo, da nam covid-19 ne bo več omejeval dejavnosti tako v društvu kot v zasebnem življenju. V sproščenem ozračju so se na verandi društva udeleženci zbora razgovorili z mislijo, kako zelo so pogrešali  srečanja in pogovore.

Vsebina in foto: Darja Perko, Drago Cenčič

 

Preberi več

Zbor članov društva

VABILO 

Na podlagi sklepa 25. seje Upravnega odbora Društva upokojencev Krim Rudnik  24.junija 2021
razpisujem in vabim članice in člane društva na volilni  Zbor članov društva /2020/2021
v petek, 9. julija 2021 ob 16.00 uri

DNEVNI RED:

 1. Otvoritev Zbora članov
 2. Izvolitev delovnih teles Zbora članov
 3. Sprejem Poslovnika Zbora članov in dnevnega reda Zbora članov 
 4. Potrditev sklepčnosti Zbora članov in potrditev volilne komisije Zbora članov
 5. Poročilo o delu društva v letu 2019, 2020
 6. Finančno poročilo društva za leto 2019, 2020
 7. Poročila organov društva in komisij društva za leto 2019, 2020
 8. Razprava in sprejem poročil organov in komisij društva za leto 2019, 2020
 9. Program dela društva v letu 2021
 10. Razprava in sprejem programa dela društva za leto 2021
 11. Nagovor povabljenih gostov
 12. Obrazložitev pohval in priznanj članom društva
 13. Aneks k Pravilom društva
 14. Volitve v organe društva za obdobje 2020-2024
 15. Pogovor o delovanju društva v prihodnje.

Prosim udeležence zbora, da pri vstopu v notranje prostore  društva upoštevajo predpise vlade.

                                                                                          Marjan Virant, predsednik Upravnega odbora

Preberi več

Je zelena faza blizu?

                                                        Spoštovane članice in člani društva,
počasi, počasi se sproščajo ukrepi vlade, vendar smo še vedno omejeni zlasti v dejavnostih v notranjih prostorih društva. Čeprav smo se že navadili razkuževati roke in nositi maske nas navodila opozarjajo, da moramo imeti pri vstopu v notranje prostore potrdilo ”PCT”  o cepljenju, prebolelosti covida-19 ali testiranju. Paziti moramo na oddaljenost med osebami. Zaradi teh omejitev, čeprav je društvo normalno odprto, še vedno ne delujeta pevska zbora in nedeljska srečanja še vedno niso možna.
Načrtujemo, da se konec junija ali julija končno srečamo na Zboru članov društva in izvolimo nove člane v organe društva. Po nepričakovani smrti predsednika Petra Ileniča društvo za normalno poslovanje nujno potrebuje drugega zastopnika društva, ki pa mora biti izvoljen kot določajo predpisi upravne enote. Prosimo vas, da pomagate s svojimi predlogi izbrati predsednika društva, ki bo sposoben voditi društvo v teh turbulentnih časih. 
Želimo tudi obnoviti izletniško in socialno zdravstveno dejavnost, zato naprošamo članice in člane društva, ki so pripravljeni in zainteresirani voditi navedeni dejavnosti, da se oglasijo pri tajnici društva v uradnih urah oz. po telefonu.
Z najboljšimi željami, da bi se končno znašli ne samo v zeleni fazi ampak v normalni fazi življenja in se vrnili v utečeni tok preživljanja prostega časa in srečevanja vas pozdravljamo.

                                                            Pričakujemo vas!
Darja Perko , tajnica

Preberi več