DRUŠTVO UPOKOJENCEV JE PONOVNO ODPRLO SVOJA VRATA

SPOŠTOVANE ČLANICE IN ČLANI DRUŠTVA

Po več kot dveh mesecih je vlada preklicala epidemijo bolezni covid – 19, ki se bo končala z zadnjim dnem maja. Blizu je normalno življenje in v skladu z vladnimi predpisi in navodili je tudi društvo odprlo vrata in srečanja s klepetom so ponovno možna kot tudi športna dejavnost v zunanjih in notranjih prostorih s strogim upoštevanjem navodil, ki smo jih povzeli po priporočilih NIJZ. Trenutno se v društvu ne  izvajajo  družabno kulturne dejavnosti z večjim številom članov, če ni možna razdalja od 1,5m do 2 m med osebami. Vendar se predvideva, da se bo ob nadaljnjih sprostitvah ukrepov vzpostavilo ponovno polno delovanje vseh aktivnosti društva.
Seveda moramo upoštevati, da moramo imeti člani pri prihodu v zunanje prostore in notranje prostore maske in si obvezno razkužiti roke; priporočljivo je, da si v toaletnih prostorih temeljito umijemo roke in šele potem uporabimo razkužilo. Maske si lahko snamemo pri mizah. Obvezno je pogosto prezračevanje notranjih prostorov.
Zavedati se moramo, da smo upokojenci rizična skupina državljanov za katere je obolenje za korona virusom lahko usodno. Spremljajmo in upoštevajmo splošna navodila NIJZ in vladnih organov, ker korona virus je še vedno prisoten in vprašanje je, kdaj se bo ponovno pojavil v večjem obsegu.

Želimo, da vsi ostanemo zdravi in uživamo v srečevanjih v prostorih društva pod okriljem zelenega Golovca.

 SREČNO IN SE VIDIMO /PA ČEPRAV BREZ OBJEMOV/.

 

 

Preberi več

Ob prazniku dela 1.maju

Spoštovani člani, članice  in prijatelji društva

čutimo dolžnost, da vam ob tem častitljivemu prazniku, ki ga je delavstvo tako težko priborilo skozi desetletja čestitamo in vam želimo prijetno praznovanje 1. maja. Žal se letos ne moremo množično udeleževati proslav in poslušati govorce, ki redkokdaj govorijo jezik razmišljanja mnogih izmed nas. Pa vendar srečujemo se znanci, sodelavci, prijatelji in se poveselimo ob nam prijetnih melodijah. Letos moramo zaradi kuge naših dni žal praznovati 1. maj samo z našimi bližnjimi.
Upamo, da se bomo v bližnji prihodnosti ponovno srečali v naših prostorih v prijetnem objemu zelenila Golovca, poklepetali in si nazdravili, da nam je bilo dano preboleti oziroma se izogniti temu neverjetnemu korona virusu.

Lepo vas pozdravljamo, pazite nase, bodite zdravi in ostanite zvesti člani društva.

V imenu članov Upravnega odbora društva in v svojem imenu vam kličem srečno.

Darja Perko, tajnica društva

Preberi več

Obvestilo

Članice in člani društva,
obveščamo vas,  da so društveni prostori od petka 13.marca 2020  zaprti do nadaljnjega zaradi razširjene nevarnosti okužbe s koronavirusom. Uradne ure društva so preklicane. Dosegljivi smo po e-pošti: du.krimrudnik@gmail.com
Na zunanji oglasni deski društva in na spletni strani društva vas bomo obveščali o aktualnih spremembah in navodilih pristojnih vladnih služb.
Svetujemo vam, da spremljate novice medijev pisnih in elektronskih in se držite navodil, ki jih sporočajo. Kajti le z upoštevanjem nasvetov stroke bomo lahko zajezili to ”kugo”, ki nas je doletela.

SREČNO!

Upravni odbor društva

Preberi več

Preklic Zbora članov 2020

O B V E S T I L O

Zveza društev upokojencev Slovenije  in Mestna zveza  upokojencev Ljubljana- OPZDU opozarjajo društva upokojencev, da upoštevajo odločitev ministra za zdravje s katero z  10.3.2020 zaradi izbruha korona virusa omejuje organiziranje dogodkov na katerih se zbira nad 100 ljudi.

Društvo upokojencev Krim Rudnik  zaradi tega   preklicuje razpis Zbora članov 2020 dne 21. 3.2020 do nadaljnjega  zato, ker je zbor volilni zbor in se pričakuje prisotnost več kot 100 članov. Datum zbora bo javljen po preklicu omejitve.

Zaradi možnosti okužbe, katere posledice so večje za starejšo populacijo in se trenutno vsakodnevno povečuje, se dejavnosti v društvenih prostorih izvajajo na lastno odgovornost članov društva. Do nadaljnjega tudi ne bo uradnih ur društva.

 

Preberi več

Vabilo na Zbor članov 2020

VABILO

Vabimo vas na Zbor članov 2020 Društva upokojencev Krim-Rudnik
v soboto, marca 2020 ob 16.00 uri
v prostorih društva v Ljubljani, Pot k ribniku 3 a.

Predlagani
DNEVNI RED:

 1. Otvoritev Zbora članov
 2. Izvolitev delovnih teles Zbora članov
 3. Sprejem Poslovnika Zbora članov in dnevnega reda Zbora članov
 4. Potrditev sklepčnosti Zbora članov in potrditev volilne komisije Zbora članov
 5. Poročilo o delu društva v letu 2019
 6. Finančno poročilo društva za leto 2019
 7. Poročila organov društva in komisij društva za leto 2019
 8. Razprava in sprejem poročil organov in komisij društva za leto 2019
 9. Program dela društva v letu 2020
 10. Razprava in sprejem programa dela društva za leto 2020
 11. Nagovor povabljenih gostov
 12. Podelitev pohval in priznanj članom društva
 13. Volitve v organe društva za obdobje 2020-2020
 14. Pogovor o delovanju društva v prihodnje in veselo druženje s pogostitvijo.Peter Ilenič, predsednik društva

 

Preberi več

Razpis Zbora članov Društva upokojencev Krim Rudnik

V A B I L O – R A Z  P I S

Na podlagi sklepa 22. seje Upravnega odbora
Društva upokojencev Krim Rudnik
razpisujem volilni Zbor članov 2020
v soboto, 21. marca 2020 ob 16.00 uri
v prostorih društva .

Pozivam člane društva, da do 5. marca 2020 oddajo predloge
za izvolitev kandidatov v organe društva: predsednik društva,
člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča.

                                                                                              Peter Ilenič, predsednik društva
                                                                                                                                                                           

Preberi več