Bravo naši!

Pokrajinske športne igre MZU Ljubljana OPZDU

Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo MZU Ljubljana OPZDU je v času v aprilu 2024 uspešno izvedla PŠI OPZDU 2024, na katerih so sodelovali člani športnih sekcij Društva upokojencev Krim-Rudnik v namiznem tenisu, kegljanju in šahu.
Rezultati:
NAMIZNI TENIS:  MOŠKI:  1. DU Krim-Rudnik,  2. KU Maksa Perca Ljubljana,  3. ŠD Bela žogica   
ŠAH:                            MOŠKI:  1. DU Kozarje,  2. DU Vrhnika,  3. DU Krim-Rudnik 

Na tekmovanju v šahu je sodelovalo 6 ekip (24 članov). Po končanem tekmovanju so bili razglašeni rezultati in podeljeni pokali najboljšim trem ekipam ter medalje posameznikom na najboljših 4 deskah. V skupni razvrstitvi so člani DU Krim-Rudnik so prejeli pokal za uvrstitev na 3. mesto. Na prvi deski je dosegla najboljši rezultat Mira Vospernik in prejela zlato kolajno.
Izvrstni rezultat so dosegli člani namiznoteniške sekcije, ki so prejeli pokal za 1. mesto v skupni razvrstitvi.
Iskrene čestitke!

 

Preberi več

Nezasedeni termini za letovanje v počitniškem apartmaju društva

Spoštovane/ni članice, člani,
obveščamo vas, da so v počitniškem apartmaju društva v Červar-Poratu prosti samo še 4 termini in sicer v juniju od 17.06. do 24.06., in v septembru 0d 02.09. do 09.09.,  od 09.9. do 16.09. in od 16.09. do 23.09.
Priporočamo vam, da se prijavite čim prej saj je prispevek za letovanje zelo ugoden!

Pričakujemo vas  ob četrtkih od 16.00 do 18.00 osebno ali na tel.št. 01 427 12 21 in po e-pošti: du.krimrudnik@gmail.com
Lepo vas pozdravljamo.

Darja Perko

Preberi več

Zahvala tajnice članom društva

Spoštovani člani, članice društva,

Zahval za moje delo v društvu, ki sem ga z veseljem opravljala 10 let na pobudo Marjana Viranta in takratnega predsednika Petra Ileniča nisem pričakovala. Moje poznavanje administracije predvsem pa rokovanje z računalnikom, ki sem ga pridobila z izkušnjami v društvu invalidov Center in pa z inštrukcijami mojega vnuka, sta bila izziv za ureditev številnih področij dela tajnice v našem društvu. Vendar se je tekom let nabralo toliko dolžnosti zlasti v času covida, da sem tudi zaradi mojih rojstnih datumov katerih število je čedalje višje, spoznala, da je čas, da se poslovim od funkcije tajnice.
Nisem ambiciozen človek, vem kje so moje meje, vem pa tudi, da sem se delu v društvu posvečala z vsem srcem, dostikrat na račun moje družine. Vedno sem delovala v prid društva, čeprav včasih pri nekaterih nisem bila razumljena.

Iskreno se zahvaljujem predsedniku društva Marjanu Virantu, duši društva in mojem mentorju, sočlanom v upravnem odboru, pevskemu zboru Golovec z zborovodkinjo Naco in posameznikom v društvu, ki so mi pomagali prebroditi marsikatero težavo in so z menoj pripomogli k dobrem vzdušju v društvu. Zahvaljujem se tudi Tonetu Slaku iz DU Trnovo, ki mi je vedno pomagal rešiti problem, ki se je pojavil v posebnih situacijah. Zahvaljujem se voditeljici DCA Tini za zgledno sodelovanje, ko sva skrbeli za  usklajeno delovanje društva in centra.

Posebno pa se zahvaljujem Ljubu Baša, Jožetu Plutu, Nevenki Hudobivnik, Zdenki Pajk in Miru Denac, Poldetu Bosnar, mojim šahistom, Vlasti in Oti, ki sta me seznanjali z veselimi in težavnimi prigodami v društvu.

Nazadnje hvala, res prisrčna hvala vsem članom društva prisotnim in neprisotnim, bilo mi veselje preživljati z vami skupne čase.

Darja Perko

Preberi več

Na Zboru članov DRUŠTVA 2024

POVZETEK ZAPISNIKA ZBORA ČLANOV DRUŠTVA

Letošnji Zbor članov 22.marca je prvič po covidnih časih potekal v normalnih razmerah s številčno udeležbo članov in povabljenih gostov.
Društvo so v preteklih letih pestile številne težave od smrti predsednika Petra  Ileniča in občasne odsotnosti dosedanjega predsednika Marjana Viranta do pomanjkanja finančnih sredstev za adaptacijo lastne stavbe zlasti sanitarij. Vendar so člani organov društva s prizadevnim delom in zavzetostjo uspešno vodili društvo za kar so bili deležni pohval od prisotnih gostov Zbora: podžupana Dejana Srnka, predsednika OZDU Mestne zveze upokojencev Ljubljana Marjana Sedmaka, predsednika OZDU Ljubljana Vič-Rudnik Mirka Jarca, člana društva upokojencev Trnovo  Antona Slaka in vodje Dnevnega centra aktivnosti za starejše Tine Jerman.
Po uradni predstavitvi dela društva v preteklem letu in plana dela za tekoče leto so člani društva izvolili novo vodstvo in člane organov društva. Med drugimi je potrebno omeniti, da sta bila izvoljena Ljubo Baša za predsednika društva in za predsednika Upravnega odbora Martin Grum, ki so jima  glede na sedanje delo in izkušnje prisotni člani zaželeli uspešno vodenje.
Pri koncu Zbora so se člani zahvalili za dolgoletno vodenje Upravnega odbora in društva Marjanu Virantu in za 10-letno opravljanje funkcije tajnice Darji Perko in ju nagradili s priložnostnimi darili. Darja Perko se je posebno zahvalila prisotnim, predsedniku Marjanu Virantu in posameznim članom društva, ki so ji pomagali, da je svoje dolžnosti uspešno opravljala.
Novo izvoljeni predsednik Ljubo Baša je povabil udeležence Zbora na pogostitev in druženje ob prijetnih melodijah.
_______________________________________________________________________________________
Izrazi v moški spolni obliki veljajo za oba spola.

Tekst: Darja Perko, foto: Martin Grum

Preberi več

Zbor članov 2024-volilni

VABILO

Članice in člane Društva upokojencev Krim Rudnik
vabimo na Zbor članov 2024
v petek, 22.03.2024  ob 15.00
v prostorih društva  Ljubljana, Pot k ribniku 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev Zbora članov
2. Izvolitev delovnih teles Zbora članov
3. Zahvala predsedniku društva Marjanu Virantu
4. Sprejem Poslovnika Zbora članov in dnevnega reda Zbora članov
5. Potrditev sklepčnosti Zbora članov in potrditev volilne komisije Zbora članov
6. Poročilo o delu društva v letu 2023
7. Finančno poročilo društva za leto 2023
8. Poročila organov društva in komisij društva za leto 2023
9. Razprava in sprejem poročil organov in komisij društva za leto2023
10. Program dela društva za leto 2024
11. Razprava in sprejem programa dela društva za leto 2024
12. Nagovor povabljenih gostov
13. Aneks k Pravilom društva
14. Volitve v organe društva za obdobje 2024-2028
15. Pogovor o delovanju društva v prihodnje s pogostitvijo.

Marjan Virant, predsednik društva

Preberi več