Izleti in letovanja

LETOVANJA 2022
Obveščamo vas, da po sklepu Upravnega odbora Društva upokojencev Krim-Rudnik z dne 3. marca 2022 objavljamo razpis koriščenja letovanja v društvenem počitniškem apartmaju v Červar-Poratu, Hrvaška.

od 06.06. do 13.06. od 11.07.  do 18.07. od 15.08. do 22.08.
od 13.06. do 20.06. od 18.07. do 25.07. od 22.08. do 29.08.
od 20.06. do 27.06. od 25.07. do 01.08. od 29.08. do 05.09.
od 27.06. do 04.07. od 01.08. do 08.08. od 05.09. do 12.09.
od 04.07. do 11.07. od 08.08. do 15.08.

NAVODILA
Prijava:
Prijave z natančnimi osebnimi podatki oseb /4 odrasle osebe, otroci/, ki bodo letovale se sprejemajo z
vplačilom akontacije prispevka najkasneje do 15. aprila 2022 v tajništvu DU Krim- Rudnik. Akontacija prispevka se vrne le s predložitvijo zdravniškega spričevala ali v primeru smrti v družini.
Turistična taksa: Koristnikom letovanja po prijavi DU Krim-Rudnik posreduje položnice za plačilo turistične takse, ki se plača v Sloveniji pred plačilom preostalega prispevka za letovanje.
Dokončno plačilo: Najkasneje 15 dni pred pričetkom koriščenja letovanja se plača v tajništvu DU Krim-Rudnik preostali znesek prispevka s predložitvijo potrdila o plačilu turistične takse za odrasle osebe, ki bodo letovale. Tajništvo izda napotnico za letovanje in ključe apartmaja za katere se prevzemnik zadolži s potrdilom o prejemu ključev.
Vrnitev ključev: Prevzemnik ključev obvezno vrne ključe v tajništvo društva v 3 dneh po prihodu z letovanja.