Izleti in letovanja

IZLETI 2020
V letu 2020 ni planiranih izletov zaradi premajhnega števila udeležencev v preteklem letu. Po zakonskih določilih je društvo dolžno imeti dogovor s turistično agencijo za organizacijo izletov. Vabimo zainteresirane člane društva za organizacijo izletov v dogovoru s turistično agencijo in za zbiranje prijav v bodoče, da prevzamejo to dejavnost. Podrobnosti in informacije vso vam na voljo v tajništvu.

IZLETI 2021
Zaradi nejasnega poteka epidemije covid-19 in omejevalnih vladinih ukrepov tudi v letu 2021 ne bomo organizirali izletov. Vabimo zainteresirane člane društva, da prevzamejo organizacijo in izvedbo izletov v bodoče.

 
LETOVANJA 2020
Društvo je lastnik apartmaja za 4 osebe v počitniškem naselju Červar- Porat, Hrvaška. Termini koriščenja eno tedenskega letovanja v poletnih mesecih so od 15.6.2020 do 14.9.2020.  Prijavite se v tajništvu društva, kjer dobite ostale informacije v času uradnih ur najkasneje do 15. maja 2020.

 Termini letovanja 2020

od 15.06. do 22.06. od 13.07. do 20.07. od 10.08. do 17.08.
od 22.06. do 29.06. od 20.07. do 27.07. od 17.08. do 24.08.
od 29.06. do 06.07. od 27.07. do 03.08. od 24.08. do 31.08.
od 06.07. do 13.07. od 03.08. do 10.08. od 31.08. do 07.09.
    od 07.09. do 14.09.

V  letu 2020 zaradi epidemije koronavirusa ni bilo mogoče letovati v društvenem apartmaju v Červar-Poratu.

LETOVANJA 2021
Epidemija covid-19 je še vedno objavljena in čas izhoda iz nje je nepredvidljiv. Ker moramo upoštevati predpise in ukrepe slovenske kakor tudi hrvaške vlade, je Upravni odbor društva sklenil, da v letu 2021 ne bo razpisal terminov za letovanje v društvenem apartmaju. Z upraviteljem naselja Porat-Červar- Rona Opatija- je društvo sklenilo dogovor o plačevanju stroškov gospodarjenja do preklica.