Zdravstveno socialna dejavnost

SOCIALNO ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 2019
V letu 2019 se vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 ure do 17.00 ure se izvaja merjenje krvnega pritiska in sladkorja razen v poletnem času v juliju in avgustu. Prosimo prostovoljke-medicinske sestre, da se oglasijo v tajništvu za dogovor za sodelovanje v tej humani dejavnosti.
Za izvajanje projekta ”Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma” v katerem prostovoljke nudijo informacije in pomoč članom oz. starejšim na področju Četrtne skupnosti Rudnik pri reševanju morebitnih težav, društvo naproša članice oz. člane društva, da se  odločijo delovati v tem človekoljubnem programu. V tajništvu društva so jim na voljo podrobnejše informacije.

Vzajemna  samopomoč 2019
V sklad Vzajemne samopomoči se lahko včlani član društva do starosti 70 let. Pooblaščenec člana prejme posmrtnino, ki jo letno določi ZDUS. Posmrtnina v letu 2019  znaša 180€. Višina članarine za Vzajemno samopomoč za leto 2019 je 12€ in se vplačuje v tajništvu društva.