Zbor članov društva 2021

Spoštovane članice in člani,

Predsednik Upravnega odbora Marjan Virant je otvoril volilni Zbor članov Društva upokojencev Krim-Rudnik 2021 s kratkim nagovorom s katerim je prisotnim obrazložil zakaj je zbor sklican šele v letu 2021.
Pozdravil je navzoče in se jim zahvalil za udeležbo kljub vročini v poletnem času. Poudaril je, da je bil v letu 2020 sklican volilni zbor članov  v marcu 2020. 13. marca 2020 sta vlada RS in NIJZ razglasila epidemijo covid-19. Zato je bila izvedba zbora preklicana za nedoločen čas. Zaradi omejitev gibanja in združevanja prebivalcev je društvo lahko planiralo sklic Zbora članov šele po razglasitvi konca epidemije in sprostitvi vladinih ukrepov v juliju 2021. Društvo je v septembru 2020 ostalo brez predsednika društva  Petra Ileniča, ki je izgubil dolgotrajni boj z boleznijo. S sklepom Upravnega odbora društva na 24. redni seji je predsednika društva v skladu s Pravili društva nadomestil Marjan Virant, predsednik upravnega odbora kot zakoniti zastopnik društva. Zato je sklical in otvoril zbor 2021. Prisotni so se na predlog Marjana Viranta z več minutnim molkom poklonili pokojnemu predsedniku Petru Ileniču in vsem članom, ki so v preteklih dveh letih umrli.
Čeprav Pravila društva določajo, da  predsednika društva v primeru daljše odsotnosti nadomešča predsednik upravnega odbora je Upravna enota v Ljubljani v maju 2021 društvo obvestila, da predsednik upravnega odbora društva Marjan Virant ne more zastopati društvo kot določajo Pravila društva, ker ni neposredno izvoljen na Zboru članov društva / izvoljen je bil kot član upravnega odbora, ki ga je izbral za predsednika upravnega odbora/. Da bi zadostili zahtevam, da mora biti predsednik upravnega odbora neposredno izvoljen na zboru, da lahko nadomešča odsotnega predsednika društva je v obveznem roku 90 dni društvo izdelalo in Marjan Virant je predstavil zboru aneks sprememb določenih členov Pravil društva, ki jih bo društvu poslalo v potrditev Upravni enoti Ljubljana. Zaradi vseh navedenih dejstev in neznosnih razmer ter spreminjajočih se ukrepov vlade v času epidemije covida-19 je bil sklican Zbor članov v juliju po preklicu epidemije.
Na zboru  so prisotni člani izvolili člane organov društva. Društvo ima sedaj predsednika društva Marjana Viranta, ki ga vsi člani poznajo. Med ostalimi izvoljenimi člani organov društva je bil izvoljen za predsednika upravnega odbora Jože Plut.
Udeleženci zbora so potrdili poročila o dejavnostih društva v letih 2019 in 2020 in sprejeli program dela v letu 2021.
Kljub manjši udeležbi članov kot na prejšnjih zborih  je zbor Predsednik delovnega predsedstva je zaključil uspešno izveden volilni Zbor društva 2021 z vabilom na klepet ob hladnih napitkih z željo, da nam covid-19 ne bo več omejeval dejavnosti tako v društvu kot v zasebnem življenju. V sproščenem ozračju so se na verandi društva udeleženci zbora razgovorili z mislijo, kako zelo so pogrešali  srečanja in pogovore.

Vsebina in foto: Darja Perko, Drago Cenčič