Vabilo na Zbor članov 2020

VABILO

Vabimo vas na Zbor članov 2020 Društva upokojencev Krim-Rudnik
v soboto, marca 2020 ob 16.00 uri
v prostorih društva v Ljubljani, Pot k ribniku 3 a.

Predlagani
DNEVNI RED:

 1. Otvoritev Zbora članov
 2. Izvolitev delovnih teles Zbora članov
 3. Sprejem Poslovnika Zbora članov in dnevnega reda Zbora članov
 4. Potrditev sklepčnosti Zbora članov in potrditev volilne komisije Zbora članov
 5. Poročilo o delu društva v letu 2019
 6. Finančno poročilo društva za leto 2019
 7. Poročila organov društva in komisij društva za leto 2019
 8. Razprava in sprejem poročil organov in komisij društva za leto 2019
 9. Program dela društva v letu 2020
 10. Razprava in sprejem programa dela društva za leto 2020
 11. Nagovor povabljenih gostov
 12. Podelitev pohval in priznanj članom društva
 13. Volitve v organe društva za obdobje 2020-2020
 14. Pogovor o delovanju društva v prihodnje in veselo druženje s pogostitvijo.Peter Ilenič, predsednik društva