Razpis Zbora članov Društva upokojencev Krim Rudnik

V A B I L O – R A Z  P I S

Na podlagi sklepa 22. seje Upravnega odbora
Društva upokojencev Krim Rudnik
razpisujem volilni Zbor članov 2020
v soboto, 21. marca 2020 ob 16.00 uri
v prostorih društva .

Pozivam člane društva, da do 5. marca 2020 oddajo predloge
za izvolitev kandidatov v organe društva: predsednik društva,
člani Upravnega odbora, Nadzornega odbora in Častnega razsodišča.

                                                                                              Peter Ilenič, predsednik društva