Športne igre 2019 Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev- Mestne zveze upokojencev Ljublana

USPEHI ŠPORTNIKOV-UPOKOJENCEV DRUŠTVA
NA ŠPORTNIH IGRAH
2019 OSREDNJESLOVENSKE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV-
MESTNE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV LJUBLJANA

 DU Krim Rudnik v letu 2019  sodeluje s športnimi sekcijami na pokrajinskih športnih igrah Mestne zveze upokojencev /MZU/ Ljubljana v treh panogah v kegljanju, namiznem tenisu in streljanju z zračno puško. Doseženi rezultati so na zavidljivi ravni, zato športnikom našega društva čestitamo in se jim zahvaljujemo za uspešno zastopanje društva. Končana so tekmovanja  v  namiznem tenisu, streljanju z zračno puško in kegljanju.

NAMIZNI TENIS
1. ekipa              2. mesto
2. ekipa          
    5. mesto
Moški posamezno v starostni skupini 70- 74 let
Burger Maks         1. mesto

Meden Franc        6. mesto

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
Moški ekipno         2. mesto
Ženske ekipno       3. mesto
Moški posamezno
Lampreht Bojan        1. mesto
Behek Štefan              5. mesto
Pavlović Ljubiša      11. mesto
Jurić Mile                 12. mesto
Križnik Pavel          23. mesto
Zupanc Rudi           26. mesto
Ženske posamezno
Lupše Strle Dragica       8. mesto
Volčič Kristina               11. mesto

KEGLJANJE
Moški ekipno                    4. mesto
Moški posamezno
Keber Drago                    16. mesto
Tizaj Jože                          17. mesto
Cenčič Drago                   23. mesto
Kedmenc Rudi                24. mesto
Ženske ekipno              2. mesto
Ženske posamezno
Vresovnik Mimi          6. mesto
Cenčič Tončka             7. mesto
Keber Mira                   8. mesto
Porenta Marjana      14. mesto
Zega Alenka               15. mesto

 Za dosežene rezultate športnikom našega društva čestitamo in se jim zahvaljujemo za uspešno zastopanje društva.