Po Zboru članov 2019

Zbora članov 2019 se je udeležilo rekordno število članov okoli 140 članov. Ilenič Peter, predsednik društva je pozdravil povabljene goste, ki so se udeležili zbora in sicer: predsednik  Mestne zveze upokojencev Ljubljana-osrednjeslovenske pokrajinske zveze Sedmak Marjan s tajnico Lombar Cilko, podpredsednik Območne zveze upokojencev Ljubljana Vič Rudnik Anton Slak, predsednik Društva upokojencev Trnovo Jarc Janez, predstavnika Društva upokojencev Ig. S kratkimi nagovori so izrazili čestitke k uspešnemu delu društva.

Formalnosti zbora- potrjevanje poročil od finančnega poročila, poročila tajništva in poročil organov sekcij in komisij so potekale obsežno vendar hitro.  Društvo je uspešno poslovalo in se prebijalo čez predpisana pravila davčnih uradov, ki so za društva včasih zelo zahtevna glede na prostovoljno delo in znanje članov odborov in vodstva. Društvo se je tudi v letu 2018 ubadalo s problemom vzdrževanja lastne stavbe z zunanjim kegljiščem in počitniškega apartmaja v Červarju, Hrvaška. S poročilom predsednika Upravnega odbora so se prisotni seznanili s težavami, ki jih ima društvo s pridobivanjem finančnih sredstev za solidno vzdrževanje premoženja. Prispevki članov in članarina ne bodo v prihodnosti zadostovala, zato se članom ponuja v razmislek in za prispevek predlogov, kako v bodoče posodobiti zunanje balinišče /rešitev tega vprašanja je bila predstavljena in sprejeta na Zboru članov 2018, ki pa zaradi neprimernih komentarjev ni bila še realizirana/ in pa kaj storiti z apartmajem, katerega oskrbovanje je preveliko breme za društvene prihodke.

Prizadevnim članom društva, ki s svojim delom so in še prispevajo k uspešnosti društva in ustvarjanju pogojev za kvalitetno preživljanje prostega časa članov društva so bila podeljena priznanja in pohvale. Mestna zveza upokojencev Ljubljana je podelila Ilenič Petru, predsedniku društva priznanje odličnosti s plaketo, Perko Darji, tajnici društva priznanje odličnosti. Društvo se je ustno zahvalilo organizacijskemu odboru in sodelujočim članom društva za uspešno izvedbo Srečanja upokojencev območja Ljubljana Vič Rudnik 2018 in vsem članicam in članom, ki pomagajo pri ureditvi društvenih prostorov.
Društvo je podelilo pisno priznanje Županič Viktorju za dolgoletno sodelovanje pri MPZ  Ljudski pevci. Virant Marjanu je društvo podelilo naziv Častni član društva za njegovo delovanje in razdajanje znanja in svetovanja društvu od leta 1998 naprej. Člani MPZ Golovec so ga počastili s pesmijo za njegovo dušo in mu izrazili globoko spoštovanje.

Po zaključku Zbora  članov 2019 je predsednik društva povabil vse prisotne na zakusko in veselo kramljanje ob živahnih melodijah.

Tekst: Darja Perko, foto: Ljubo Baša