MARJAN JERNEJ VIRANT dobitnik nagrade Mestne občine Ljubljana 2019

imagesMestna občina Ljubljana vsako leto ob praznovanju praznika glavnega mesta Slovenije 9. maju podeljuje najzaslužnejšim občankam in občanom plakete in nagrade mesta Ljubljane ter naziv častni meščan meščanka Ljubljane. Nagrajencem se s priznanji mesto zahvali za dolgoletno delo in trud, ki so ga vložili za dobrobit skupnosti kot tudi zahvalo za pripadnost slovenskemu narodu v preteklosti.

V letošnjem letu je nagrado mesta Ljubljana prejel  častni član našega društva Marjan  Jernej Virant. Člani društva, ki ga poznamo smo pričakovali, da  ga bo mesto počastilo že v preteklih letih kajti Marjan Virant je svoje delovanje za javno dobro začel že v rani mladosti. Prizadevanja za boljšo infrastrukturo, oskrbo in kakovostnejše življenje v mestu je uresničeval najprej v krajevni skupnosti, v Skupščini občine Ljubljana Vič – Rudnik in kasneje kot član Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.
Poleg vseh obveznosti v javnem življenju se je Marjan Virant po pristopu v naše društvo aktivno vključil v delo društva. V društvu je deloval kot član upravnega odbora, kot predsednik gospodarske komisije kot predsednik upravnega odbora pa že četrti  mandat skrbi za uspešno gospodarsko delovanje upravnega odbora, ki pod njegovim vodstvom se vidi v obnovi društvenih prostorov in okolice ter počitniškega apartmaja društva. V okviru finančnih zmožnosti društva je pobudnik podpore športnim sekcijam kakor tudi socialni in družabno kulturni dejavnosti.
Delo Marjana Viranta rezultirano na vseh področjih, organizacijskem, finančnem, pravnem, v kontaktih z domačimi in zunanjimi sodelavci je pogosto nevidno pa vendar učinkovito in cenjeno. Predvsem pa članice in člani društva izredno cenimo prijateljski, razumevajoč odnos do vseh članov društva.

Marjan Virant, iskreno ti čestitamo za prejem nagrade Mestne občine Ljubljana, se ti zahvaljujemo za prispevek k dobrobiti občanov Ljubljane in smo ponosni, da si član našega društva.

Tekst in foto: Darja Perko