Utrinki iz Zbora članov 2017

Letošnjega Zbora članov se je udeležilo kot izkazujejo podpisi na seznamu  128 članov in povabljeni gostje iz Območne zveze društev upokojencev Vič Rudnik, Društva upokojencev Trnovo in Društva upokojencev Ig. Pozorno so prisluhnili poročilom društvenih komisij in sekcij  o dejavnostih in poslovanju društva v preteklem letu in sprejeli program dela društva za leto 2017, ki temelji na treh točkah redno vzdrževanje lastnih prostorov in apartmaja,  sekcijam društva v okviru finančnih sredstev ter intenzivnejši skrbi za starejše in obolele člane društva.
Šestim članom društva, ki so s svojim delom in požrtvovalnostjo prispevali k uspešnemu delovanju in poslovanju društva so bile podeljene zahvale in priznanja.
Po končanem uradnem delu zbora so se člani poveselili ob zakuski in zaplesali ob prijetnih melodijah v izvedbi hišnega glasbenika.

 

Tekst: Darja Perko, foto: Drago Cenčič