Obvestilo o plačevanju članarine in varovanju osebnih podatkov

Spoštovani člani društva,

Vstopili smo v leto 2020 in zakorakali v naslednje 366 dni z željami in pričakovanji pa tudi z obveznostmi. Ena izmed njih je tudi plačevanje članarine v društvu za tekoče leto. Zaradi novih zakonskih določil glede varovanja osebnih podatkov mora društvo od starih članov pridobiti soglasje, da se pridobljeni podatki podani s pristopno izjavo lahko uporabljajo v društvene namene /evidence, obveščanje, ipd./ Zato prosimo, da plačujete članarino osebno v tajništvu društva v času uradnih ur ob torkih in četrtkih od 16.00 do 18.00 in hkrati s podpisom na skupnem seznamu podate soglasje o razpolaganju društva z vašimi osebnimi podatki in se h seznanite s podrobnostmi uredbe Evropskega parlamenta in sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.

Letos smo uvedli možnost plačevanja članarine tudi preko tekočega računa društva. Če se boste odločili za ta način plačevanja vas prosimo, da pošljete soglasje o uporabi vaših osebnih podatkov z e- pošto.
E-naslov društva: du.krimrudnik@gmail.com
TRR: SI56 02053001381147, namen: letna članarina 2020
Članarina za leto 2020 znaša 12,00€.

Člani društva, ki v društvo prihajajo samo na plesna srečanja in stanujejo izven Ljubljane, bodo imeli možnost vplačati članarino in podati soglasje
v januarju :    drugo soboto 11. januarja in drugo nedeljo 12. januarja,
v februarju:   drugo soboto 08. februarja in drugo nedeljo  09. februarja,
v marcu:
        v soboto 07. marca /Dan žena/, v nedeljo 08. marca in na Zboru članov
                         v soboto  21. marca.
_____________________________________________________________
Izrazi so navedeni v moški spolni obliki in veljajo za oba spola.

 

Darja Perko, tajnica društva