Društvo upokojencev Krim-Rudnik praznuje

V letu 2022 praznuje Društvo upokojencev Krim-Rudnik 70. obletnico ustanovitve društva in dovolite nam, da vam obudimo spomin na zgodovino društva in cilje sedemdesetletnega prizadevanja za dobrobit upokojencev-članov društva in starejših nasploh.

Društvo upokojencev Krim Rudnik je bilo ustanovljeno leta 1952 in od takrat uspešno deluje v okviru Zveze društev upokojencev Slovenije, Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev in Območne zveze društev upokojencev Ljubljana Vič-Rudnik. Društvo sodeluje s Četrtno skupnostjo Rudnik, z drugimi društvi upokojencev in Dnevnim centrom aktivnosti za starejše Rudnik.

Na začetku je Društvo upokojencev Krim-Rudnik delovalo v prostorih nekdanje občine Rudnik na območju Rakovnika Ljubljana, po letu 1962 je svoje delovanje nadaljevalo in nadaljuje v lastni stavbi v ulici Pot k ribniku 3a, Ljubljana s pripadajočim zemljiščem in zunanjim baliniščem. V letu 1977 je društvo kupilo počitniški apartma v Červarju, Hrvaška za rehabilitacijo in ohranjanje zdravja članov društva. Članstvo društva se je tekom let gibalo od 800 članov v preteklosti do povprečno 500 članov do epidemije covida-19 v letu 2020, ko se je število članstva drastično zmanjšalo in v letu 2022 šteje 390 članov.
V okviru finančnih zmogljivosti, ki so odvisne od zbrane članarine, prispevkov članov in občasnih donacij se društvo trudi uresničevati zadane cilje društva na področju športno rekreativne, družabno kulturne in zdravstveno socialne dejavnosti. Člani društva delujejo v šahovski, kegljaški, balinarski, namizno teniški in strelski sekciji. Člani literarne sekcije in pevska zbora ustvarjajo programe za kulturne prireditve, plesna srečanja so namenjena ljubiteljem plesa in druženje članov ob prijetni glasbi. Poleg letovanja v društvenem počitniškem apartmaju so članom ponujeni izletniški programi.
Možnost letovanja, druženje v društvenih prostorih in urejena okolica z ozadjem Golovca omogočajo članom društva aktivno preživljanje prostega časa, ohranjanje zdravja v duhovnem in fizičnem smislu. S pogovori, s pismenimi in spletnimi informacijami društvo ponuja članom možnost premagovanja osamljenosti, zapuščenosti in odrinjenosti od družbe.
Za uspešno delovanje društva je ob 70. obletnici ustanovitve društva nagradila z odličjem Zveza društev upokojencev Slovenije.

Zbor članov Društva upokojencev Krim-Rudnik 8. aprila 2022 je bil posvečen častitljivemu prazniku društva. Ob tej priložnosti se je društvo v prisotnosti podžupana mesta Ljubljane Dejana Crneka, predsednika Območne zveze društev upokojencev Ljubljana Vič-Rudnik in podpredsednika Mestne zveze upokojencev-OPZDU Mirka Jarca, predstavnika Društva upokojencev Trnovo Antona Slaka in predstavnika Prostovoljnega gasilskega društva Rudnik Antona Golija podelilo zahvale vsem članom društva za pripadnost društvu in posameznikom v društvu, ki so pripomogli k uspešnemu delovanju društva tudi v turbulentnih časih korona virusa, zlasti pa za neizmerno predanost društvu predsedniku društva Marjanu Virantu.
Društvo je podelilo zahvale Mestni zvezi upokojencev Ljubljana-OZDU, Četrtni skupnosti Rudnik in  Prostovoljnemu gasilskemu društvu Rudnik za pomoč, ko so društvo pestile težave zlasti zaradi težkih zdravstvenih razmer v državi v preteklih dveh letih.

Zgodovino društva je ustvarjalo skozi čas mnogo generacij upokojencev. Prihajajočim generacijam upokojencev društvo sporoča željo, da z novimi idejami in delom nadaljujejo preteklo delo članov društva in ohranjajo uspešno delovanje Društva upokojencev Krim-Rudnik v prihodnosti.

Tekst: Darja Perko