Zdravstveno socialna dejavnost

SOCIALNO ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 2024
–  Vzajemna samopomoč

Članarina za vzajemno samopomoč za leto 2021 znaša 12€.
– Merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi
V letu 2024 se ne izvaja merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi. Vabimo članice, člane, da pristopijo k izvajajnju navedene dejavnosti.

SOCIALNO  ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 2020
  Vzajemna samopomoč
Članarina za vzajemno samopomoč za leto 2020 znaša 12€ in se vplača do 15. maja 2020 v tajništvu društva.
– Merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi
V letu 2020 se bo merjenje krvnega pritiska in sladkorja v krvi izvajalo vsako prvo sredo v mesecu razen julija in avgusta od 16.00 ure do 17.00 ure in sicer: 8.januarja, 5.februarja, 4.marca, 2.aprila, 6.maja, 3.junija, 2.septembra, 7.oktobra, 4.novembra in 2.decembra.

SOCIALNO ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 2019
V letu 2019 se vsako prvo sredo v mesecu od 16.00 ure do 17.00 ure se izvaja merjenje krvnega pritiska in sladkorja razen v poletnem času v juliju in avgustu. Prosimo prostovoljke-medicinske sestre, da se oglasijo v tajništvu za dogovor za sodelovanje v tej humani dejavnosti.
Za izvajanje projekta ”Starejši za starejše za boljšo kakovost življenja doma” v katerem prostovoljke nudijo informacije in pomoč članom oz. starejšim na področju Četrtne skupnosti Rudnik pri reševanju morebitnih težav, društvo naproša članice oz. člane društva, da se  odločijo delovati v tem človekoljubnem programu. V tajništvu društva so jim na voljo podrobnejše informacije.

Vzajemna  samopomoč 2019
V sklad Vzajemne samopomoči se lahko včlani član društva do starosti 70 let. Pooblaščenec člana prejme posmrtnino, ki jo letno določi ZDUS. Posmrtnina v letu 2019  znaša 180€. Višina članarine za Vzajemno samopomoč za leto 2019 je 12€ in se vplačuje v tajništvu društva.