Športna dejavnost

ŠPORTNO REKREATIVNA DEJAVNOST
Člani društva se udejstvujejo v različnih športnih dejavnostih kot so balinanje, kegljanje, strelstvo, pikado, namizni tenis, ribolov, šah, pohodništvo. Poleg  športne rekreativne aktivnosti v društvenih prostorih sodelujejo člani-športniki na meddruštvenih, območnih in pokrajinskih tekmovanjih, kjer dosegajo zavidljive uspehe.
LETO 2024
Mestna zveza upokojencev Ljubljana-Osrednje slovenska zveza društev upokojencev razpisuje in omogoča brezplačno športno vadbo za člane društva v zimski in poletni sezoni.
Društvene sekcije- kegljanje, namizni tenis, streljanje z zračno puško: zimska sezona

Šport Dan Ura Kje
Streljanje torek 10.30-12.30 Centralno strelišče, Dolenjska c. 11, Lj.
Kegljanje torek, četrtek 12.00-14.30 Kegljišče Bežigrad, Staničeva 41, Lj.
Namizni tenis sreda, petek 11.00-12.30 Šport. dvorana Krim, Ob dolenjski železnici 50, Lj.

Razpored vadbe za poletno sezono bo objavljena spomladi.
Društvena sekcija šahistov in sekcija balinarjev: zimska in poletna sezona

Šport Dan Ura Kje
Šah torek 16.00-20.00 Društveni prostori, Pot k ribniku 3a, Lj.
Balinanje ponedeljek popoldne Balinarski klub Krim, Pot k ribniku 3, Lj.


LETO 2020
– Balinarska sekcija
Balinarska sekcija- ženska in moška ekipa- ima redne vaje vsako sredo in petek od 16.00 ure naprej na odprtem balinišču društva in v bližnjem balinarskem klubu na pokritem balinišču v zimskem obdobju. Več informacij nudi selektor g. Miroslav Lipovšek.
Kegljaška sekcija
Kegljači- moška in ženska ekipa- vadijo dvakrat tedensko / termini bodo objavljeni z novo sezono/ na kegljišču Staničeva 41,Ljubljana, pod vodstvom g. Draga Cenčiča.
Strelska sekcija
Člani sekcije- ženska in moška ekipa, vadijo na strelišču Ljubljana, Dolenjska c. Informacije o terminu vadbe posreduje g. Edi Bruderman.
Šah
V šahovski sekciji- ženska in moška sekcija redno vadijo v društvenih
prostorih vsak  torek od 16.00 ure naprej.
Namizni tenis
Na osnovni šoli Oskar Kovačič, Ljubljana, Ob dolenjski železnici, trenirajo člani- ljubitelji namiznega tenisa. Informacije vam posreduje g. Kukič Slobodan.

USPEHI ŠPORTNIKOV-UPOKOJENCEV DRUŠTVA
NA ŠPORTNIH IGRAH
 OSREDNJESLOVENSKE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV-
MESTNE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV LJUBLJANA

Leto 2022
Komisija za šport, rekreacijo in gibalno kulturo pri MZU Ljubljana – Osrednjeslovenski pokrajinski zvezi društev upokojencev, je v času od 12. aprila do 25. maja 2022 uspešno izvedla pokrajinska športna tekmovanja upokojenk in upokojencev. Na tekmovanjih so ekipe DU Krim-Rudnik

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO, 12. aprila 2022  ženske posamezno: 4. mesto Dragica Lupše Strle, DU Krim-Rudnik
NAMIZNI TENIS, 22. aprila 2022 ekipno: 1. mesto DU Krim-Rudnik1, 2. mesto DU Krim-Rudnik2
ŠAH, 23. aprila 2022  ekipno:  3. mesto DU Krim-Rudnik.
KEGLJANJE, 11.-12. maj 2022    ženska ekipa: 3.mesto DU Krim-Rudnik, moška ekipa: 4. mestoDU Krim-Rudnik

Leto 2019
DU Krim Rudnik v letu 2019  sodeluje s športnimi sekcijami na pokrajinskih športnih igrah Mestne zveze upokojencev /MZU/ Ljubljana v treh panogah v kegljanju, namiznem tenisu in streljanju z zračno puško. Doseženi rezultati so na zavidljivi ravni, zato športnikom našega društva čestitamo in se jim zahvaljujemo za uspešno zastopanje društva. Končana so tekmovanja  v  namiznem tenisu in streljanju z zračno puško.

NAMIZNI TENIS
Ekipno:
1. ekipa                       2. mesto
2. ekipa          
             5. mesto
Moški posamezno v starostni skupini 70- 74 let
Burger Maks           1. mesto

Meden Franc               6. mesto

STRELJANJE Z ZRAČNO PUŠKO
Ekipno:
Moški                           2. mesto
Ženske                         3. mesto
Moški posamezno
Lampreht Bojan          1. mesto
Behek Štefan                5. mesto
Pavlović Ljubiša        11. mesto
Jurić Mile                    12. mesto
Križnik Pavel             23. mesto
Zupanc Rudi              26. mesto
Ženske posamezno
Lupše Strle Dragica   8. mesto
Volčič Kristina           11. mesto

KEGLJANJE
Moški ekipno                    4. mesto
Moški posamezno
Keber Drago                    16. mesto
Tizaj Jože                          17. mesto
Cenčič Drago                   23. mesto
Kedmenc Rudi                24. mesto
Ženske ekipno              2. mesto
Ženske posamezno
Vresovnik Mimi          6. mesto
Cenčič Tončka             7. mesto
Keber Mira                   8. mesto
Porenta Marjana      14. mesto
Zega Alenka               15. mesto

Za dosežene rezultate športnikom našega društva čestitamo in se jim zahvaljujemo za uspešno zastopanje društva.

 POKRAJINSKE ŠPORTNE IGRE  OSREDNJE POKRAJINSKE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE 2018
Sodelovanje DU Krim Rudnik na Pokrajinskih športnih igrah OPZDU  je bilo uspešno kar je razvidno po doseženih rezultatih.
V petek, 16. marca je bilo pokrajinsko tekmovanje v NAMIZNEM TENISU. Med sedmimi ekipami  je dosegla 2. mesto ekipa DU Krim-Rudnik 1.
Pri moških posamezno do 69 let je 3. mesto dosegel Novkovič Stojan, od 70 do 74 let je Burger Maks dosegel 1. mesto, nad 75 let pa je bil 1. Lajevec Tomaž.
V torek, 27. marca je bilo pokrajinsko tekmovanje v STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO. Pri moških se je med sedmimi ekipami   uvrstila na drugo mesto ekipa DU Krim-Rudnik, ženska ekipa je bila na 4. mestu. Pri moških posamezno je blestel s 1. mestom Lampreht Bojan.
V sredo, 9. maja in četrtek, 10. maja je bilo pokrajinsko tekmovanje v kegljanju.
Pri moških je bila  tretja  ekipa DU Krim-Rudnik prav tako ženska ekipa.
Čestitamo!

ŠPORTNE IGRE OSREDNJE  SLOVENSKE POKRAJINSKE  ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV MESTNE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV LJUBLJANA  2017
DU Krim Rudnik je s športnimi sekcijami v letu 2017 v razdobju marec-maj sodelovalo  v pokrajinskih športnih igrah MZU Ljubljana v treh panogah v kegljanju, namiznem tenisu in streljanju z zračno puško. Doseženi rezultati so na zavidljivi ravni,  zato športnikom našega društva čestitamo in se jim zahvaljujemo za uspešno zastopanje društva.

Rezultati po posameznih panogah:

Kegljanje         moški   3. mesto
Kegljanje         ženske 2. mesto

Namizni tenis  moški + ženske
1. ekipa            
2. mesto
2. ekipa          
4. mesto
3. ekipa          
3. mesto

Streljanje        moški  1. mesto
Streljanje       ženske 4. mesto

DRŽAVNE ŠPORTNE IGRE DRUŠTEV UPOKOJENCEV SLOVENIJE V STRELJANJU Z ZRAČNO PUŠKO 2017

Državnih športnih iger društev upokojencev Slovenije v streljanju z zračno puško se je 16.09.2017  udeležila moška ekipa Društva upokojencev Krim Rudnik
v sestavi Lampreht Bojan, Jurič Mile in Bruderman Edi.
Bojan Lampreht je z odličnim rezultatom 182 točk dosegel 2. mesto. Celotni ekipi posebno pa g. Lamprehtu čestitamo za dosežene rezultate.

 ŠPORTNE IGRE OBMOČNE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCEV LJUBLJANA VIČ RUDNIK IN MESTNE ZVEZE DRUŠTEV UPOKOJENCE LJUBLJANA

LETO 2016

DU Krim-Rudnik je s športnimi sekcijami sodelovalo na športnih igrah  v letu 2016 v okviru OZDU Vič-Rudnik Ljubljana.
V skupni razvrstitvi 11 območnih zvez Ljubljane so se člani športnih sekcij OZDU Vič-Rudnik uvrstili na tretje mesto s 44 točkami. K temu uspehu so člani DU Krim-Rudnik prispevali večino, to je kar 30 točk.

Rezultati športnih sekcij Društva upokojencev Krim-Rudnik po posameznih športih :

Namizni tenis  moški  2. in 4. mesto med 11 ekipami.

Kegljanje         moški   2. mesto med 8 ekipami.

Kegljanje         ženske 3. mesto med 5 ekipami.

Streljanje         moški  5. mesto med 5 ekipami.

Streljanje       ženske 1. mesto med 4 ekipami.

Ženska ekipa v streljanju se bo udeležila finalnega tekmovanja na državni ravni.

LETO 2015

V letu 2015 je na Pokrajinskih športnih igrah Mestne zveze društev upokojencev Ljubljana-Osrednja SZDU dosegla ženska kegljaške sekcije 3. mesto, moška ekipa je zasedla tudi 3. mesto.

V letu 2015 sta ženska ekipa  in moška ekipa strelske sekcije društva na rekreacijskem tekmovanju Zveze društev upokojencev območja Ljubljana Vič Rudnik 24.3.2015 na strelišču na Dolenjski cesti v Ljubljani v streljanju z zračno puško zasedli prvi mesti.
Na Pokrajinskih športnih igrah Mestne zveze društev upokojencev Ljubljana-Osrednja SZDU sta ženska in moška ekipa v streljanju z zračno puško zasedli 2. mesto.

V letu 2015 je na Pokrajinskih športnih igrah Mestne zveze društev upokojencev Ljubljana-Osrednja SZDU so tekmovalci sekcije namiznega tenisa zasedli 2. in 3. mesto med ekipami med 8. ekipami.

BALINANJE

balinanjeNajštevilčnejša udeležba članov društva, ki se športno udejstvujejo je v balinanju. Balinarji aktivno sodelujejo v okviru finančnih zmožnosti na različnih tekmovanjih. Imajo žensko in moško ekipo in dosegajo lepe rezultate, kar pričajo številni prejeti pokali. Vadijo vsako sredo  in petek od 16.00 ure naprej na odprtem balinišču društva in v bližnjem balinarskem klubu na pokritem balinišču.

LETO 2016

Sodelovanje moške balinarske sekcije na turnirju DU Ig
Moška ekipa Balinarske sekcije našega društva je sodelovala na turnirju balinarjev Društva upokojencev Ig 19. avgusta 2016. Ekipa v sestavi Logar Stane, Dulc Franc in Vidmar Vinko ni sicer dosegla vidnega  rezultata pa vendar je pohvalno, da so se odzvali povabilu in zastopali naše društvo.

Sodelovanje balinarske sekcije-moška ekipa na turnirju DU Notranje Gorice-Plešivica
Moška ekipa balinarske sekcije našega društva v sestavi Lipovšek Miro, Logar Stane in Dulc Franc so na povabilo DU Notranje Gorice-Plešivica sodelovali na turnirju balinarskih ekip in dosegli odlično 1. mesto.  Čestitamo!

Obvestilo
Balinarke in balinarji Društva upokojencev Krim Rudnik vabim, da prijavijo mešane dvojke do 9.septembra 2016 in vplačajo prijavnino. Žrebanje nastopa dvojk bo v petek 9. septembra ob 18.uri. Po žrebanju se prične s tekmovanjem, ki se zaključi v soboto 22. oktobra 2016. Igra se eno uro, morebitne spore rešuje selektor Miroslav Lipovšek, ki objavlja tudi rezultate.
Po končanem tekmovanju v soboto 22.10.2016 bo po podelitvi medalj organiziran piknik.
Veliko športne sreče  želi selektor Miroslav Lipovšek
Rezultati žrebanja mešanih dvojk
1. Kociper – Martič
2. Adamič – Dulc
3. Zaletelj – Logar
4. Škafar – Lipovšek
5. Železnikar – Mikolič
6. Pelc – Dimitrijevič

KEGLJANJE

Kegljači 1.Kegljaška sekcija društva

Kegljaška sekcija je pričela z dejavnostjo že v prejšnjem stoletju oziroma bolj natančno leta 1998. Ustanovila sta jo Stane Zadnikar in Edi  Bruderman. Pridobila sta člane in članice zlasti iz našega rudniškega konca Ljubljane pa tudi nekaj kegljačic, ki so že kegljale za Bežigradom. Tukaj še vedno vadimo. Število članstva je ščasoma naraslo imenjajoče do 20 članov.Vsako leto smo sodelovali z večjim in manjšim uspehom na Pokrajinski tekmi upokojencev. Poleg tega redno tekmujemo na posameznih turnirjih za rekreativce, tradicionalno na domačem kegljišču za Bežigradom, na Vodmatu, v Medvodah, v Litiji, v Pivki, najbolj zavzeti pa tekmuje tudi drugod po Sloveniji. Naš najboljši tekmovalec igra v 3. državni ligi za K.K. Iskra. Številčnost članstva kegljačev se je zmanjšala in šteje 10 članov/5 moških in 5 žensk/. V sezoni 2016-2017 vadimo vsak torek od 13.00 ure do 14.00 ure in vsak četrtek od 12.00 ure do 14.00 ure na kegljišču Staničeva 41, Ljubljana. Želimo biti čim boljši, vendar je naš prvi namen prijateljsko srečevanje in rekreacija. Poveselimo se ob rojstnih dnevih in si zapojemo našo kegljaško himno. Želimo, da se nam pridružite saj smo prijetna družba, ki se poleg kegljanja ukvarja tudi z drugimi dejavnostmi.
Besedilo: Drago Cenčič

STRELJANJE
Strelci in strelke vadijo v bližnjem strelišču. Udeležujejo se različnih tekmovanj, seveda pa je vedno vprašanje dosegljivost finančnih sredstev. Društvo jih podpira kolikor dopušča realizacija planiranih finančnih sredstev.

ŠAH
V šahovski sekciji sodeluje kar veliko članov društva, moških in ženskih. Redno vadijo v društvenih prostorih vsak torek od 16.00 ure naprej. Čeprav je to skoncentriran, razmišljujoč in tih šport se jih vseeno včasih sliši, ko povzdignejo glas.

NAMIZNI TENIS
Sekcija namiznega tenisa redno vadi v osnovni šoli Oskar Kovačič na Galjevici in člani zasedajo kar lepe uspehe.