Izleti in letovanja

IZLETI 2024
V letu 2024 niso organizirani  izleti zaradi pomanjkanja interesa članov v preteklih letih.

LETOVANJA 2024
Obveščamo vas, da po sklepu Upravnega odbora Društva upokojencev Krim-Rudnik z dne  objavljamo razpis koriščenja letovanja v društvenem počitniškem apartmaju v Červar-Poratu, Hrvaška.
Termini

od 17.06. do 24.06. od 22.07.  do 29.07. od 26.08. do 02.09.
od 24.06. do 01.07. od 29.07. do 05.08. od 02.09. do 09.09.
od 01.07. do 08.07. od 05.08. do 12.08. od 09.09. do 16.09.
od 08.07. do 15.07. od 12.08. do 19.08. od 16.09. do 23.09.
od 15.07. do 22.07. od 19.08. do 26.08.  

NAVODILA
#Prijave z natančnimi osebnimi podatki oseb /4 odrasle osebe, otroci/, ki bodo letovale se sprejemajo z vplačilom akontacije prispevka najkasneje do 18. aprila 2024  vsak torek v tajništvu DU Krim- Rudnik. Akontacija prispevka zmanjšana za stroške administracije se vrne v primeru bolezni s predložitvijo zdravniškega potrdila ali v primeru smrti v družini.
#Turistična taksa: Koristnikom letovanja po prijavi DU Krim-Rudnik posreduje položnice za plačilo turistične takse, ki se plača v Sloveniji pred plačilom preostalega prispevka za letovanje.
#Dokončno plačilo: Najkasneje 15 dni pred pričetkom koriščenja letovanja se plača v tajništvu DU Krim-Rudnik preostali znesek prispevka s predložitvijo potrdila o plačilu turistične takse za odrasle osebe, ki bodo letovale.
Plačilo akontacije in preostali znesek prispevka lahko plačate na
tekoči račun društva: SI56 0205 3001 3811 047, namen: letovanje 2024 inpotrdilo predložite v tajništvu najkasneje 15 dni pred odhodom na letovanje.
#Ključi:
Koristnik letovanja prejme ključe apartmaja za katere se zadolži s potrdilom o prejemu ključev in napotnico za letovanje.
Vrnitev ključev: Prevzemnik ključev obvezno vrne ključe v tajništvo društva v 3 dneh po prihodu z letovanja.
Informacije posredujemo vsak torek in četrtek v času uradnih ur od 16.00 do 18.00 ure v tajništvu DU Krim-Rudnik na tel. št. 01 427 12 21, GSM št. 041 453 211 in po e-pošti du.krimrudnik@gmail.com