Donacija

Tukaj si natisnite prazen obrazec za namenitev dela dohodnine.

DOHODNINSKA DONACIJA
(Namenitev dela dohodnine za donacije)

Zakon o dohodnini davčnim zavezancem, ki plačujejo davek na dohodek po tem zakonu omogoča, da lahko do 0,5 odstotka dohodnine namenijo enemu ali več upravičencem, ki jih je z uredbo določila Vlada Republike Slovenije.

Donacija je med drugim namenjena za financiranje splošno-koristnih namenov, kamor sodi tudi dejavnost našega društva, ki ima priznan poseben status, delovanja v javnem interesu.

Davčni organ upošteva veljavne zahteve s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejme novo zahtevo ali preklic osebe, ki donira.

Podatki o namenitvi dela dohodnine upravičencem se štejejo za davčno tajnost.

Davčni zavezanci lahko torej del dohodnine, ki bi šel sicer v državni proračun in ne pomeni nikakršne dodatne davčne obremenitve ali prihranka, preusmerite kot donacijsko podporo upravičenim organizacijam.

ČLANI, SORODNIKI, ZNANCI IN PRIJATELJI
DRUŠTVA UPOKOJENCEV KRIM RUDNIK

IZKORISTITE MOŽNOST IN NAMENITE DO POL ODSTOTKA SVOJE DOHODNINE NAŠEMU DRUŠTVU,
MI PA SE ZAVEZUJEMO, DA BOMO TAKO ZBRANA SREDSTVA PORABILI IZKLJUČNO ZA IZVAJANJE PROGRAMOV DRUŠTVA.

Hvaležni bomo, če se boste odločili in del dohodnine namenili Društvu upokojencev Krim Rudnik. V ta namen v (priloženo) »Zahtevo za namenitev dela dohodnine« vpišite le odstotek dohodnine (0,1%, 0,2 %, 0,3%, 0,4% ali 0,5%), ki nam jo namenjate, (naslov društva in davčna številka sta že vpisani).

 

Zahvaljujemo se vam in vas lepo pozdravljamo.

Peter Ilenič, predsednik društva