Zbor članov 20224-volilni

VABILO

Članice in člane Društva upokojencev Krim Rudnik
vabimo na Zbor članov 2024
v petek, 22.03.2024  ob 15.00
v prostorih društva  Ljubljana, Pot k ribniku 3a.

Dnevni red:
1. Otvoritev Zbora članov
2. Izvolitev delovnih teles Zbora članov
3. Zahvala predsedniku društva Marjanu Virantu
4. Sprejem Poslovnika Zbora članov in dnevnega reda Zbora članov
5. Potrditev sklepčnosti Zbora članov in potrditev volilne komisije Zbora članov
6. Poročilo o delu društva v letu 2023
7. Finančno poročilo društva za leto 2023
8. Poročila organov društva in komisij društva za leto 2023
9. Razprava in sprejem poročil organov in komisij društva za leto2023
10. Program dela društva za leto 2024
11. Razprava in sprejem programa dela društva za leto 2024
12. Nagovor povabljenih gostov
13. Aneks k Pravilom društva
14. Volitve v organe društva za obdobje 2024-2028
15. Pogovor o delovanju društva v prihodnje s pogostitvijo.

Marjan Virant, predsednik društva