Utrinki z Zbora članov društva 2018

Zbora članov društva 2018 se je v marcu udeležilo več kot 110 članov. Po kratkem pevskem nastopu s skečem Pevskega zbora Ljudski pevci se je odvijalo dogajanje po predvidenem protokolu. Predstavljeno je bilo delo organov društva v letu 2017 od dela predsednika, upravnega odbora s komisijami in sekcijami  do nadzornega odbora. Podano je bilo poročilo tajništva o številu članov v preteklem letu /502 člana/, o izletih, o koriščenju letovanj v društvenem apartmaju, o športni dejavnosti, o socialno zdravstveni dejavnosti in o kulturno družabni dejavnosti. Člani zbora so bili seznanjeni s finančnim stanjem društva, ki je  bilo v letu 2017 pozitivno kar pomeni dobro delo vseh, ki se trudijo za uspešno delovanje društva v dobro članstva. Da je društvo res uspešno, priča tudi podelitev priznanja društvu Mestne zveze upokojencev Ljubljana-Osrednje zveze društev upokojencev, ki ga je društvu izročil g. Stanislav Hribar, predsednik Območne zveze društev upokojencev Ljubljana Vič Rudnik. Podeljene sta bile tudi društvene zahvale za pripadnost društvu ga. Nevi Varl, literarni ustvarjalki  in g. Milanu Zgoncu, amaterskemu slikarju ter  priznanje g. Bojanu Lamprehtu za dosežke v streljanju z zračno puško na Državnih športnih igrah društev upokojencev Slovenije.
Po protokolarnem zaključku zbora se  prisotni člani po tradicionalni pogostitvi ob veselih melodijah glasbenika živahno zaplesali.


Tekst: Darja Perko, foto: Ljubo Baša