Srečno 2017

Leto počasi obrača nam dneve.
Vendar  nam ure prehitro teko.
Naenkrat se v noči novoletni zaveš,
da čas se premaknil naprej je za leto, zares.

Spoštovane članice in člani,

V prihajajočem letu vam želimo zdravja, miru, uspehov v osebnem  življenju kakor tudi v raznih dejavnostih društva.
Zahvaljujemo se vam za vašo pripadnost društvu in  prispevek k uspešnemu delovanju društva
saj skupaj ustvarjamo pestrejši upokojenski vsakdan  in kvalitetnejše življenje.
Srečno 2017!

images 1