Spoštovani predsednik društva, čestitamo!

Cenjenenemu predsedniku društva Marjanu Virantu,

Ob visokem jubileju Marjana Jerneja Viranta, predsednika Društva upokojencev Krim-Rudnik smo si člani društva enotni, da je Marjan lahko ponosen na svojo dosedanjo življenjsko pot. Ves čas je preživel in še vedno živi na njemu ljubem koncu Ljubljane na Rudniku in je z njim tesno povezan. V življenju mu ni bilo nič prizanešeno saj je že v rani mladosti okusil težki čas vojne in izgubo očeta. V osvobojeni skupni domovini so mu tekla mladostna leta, dozorel je v odraslega moža, se izobrazil in si ustvaril družino. Že takrat je bil dejaven na številnih področjih javnega življenja in tudi kasneje, ko smo pridobili samostojnost slovenske države. Kot klen, delaven, pošten in zaveden državljan je deloval v širšem okolju četrtne skupnosti Rudnik in mesta Ljubljane.
Po upokojitvi je pričel zavzeto sodelovati v Društvu upokojencev Krim- Rudnik.Njegov prispevek -predsednik Upravnega odbora, predsednik društva-k uspešnemu delovanju društva je neprecenljiv pri različnih dejavnostih društva zlasti na gospodarskem področju. Člani društva ga cenimo zaradi njegovega razumevajočega in prijateljskega odnosa do sočloveka in pripravljenosti pomagati v težavah.

Ob njegovem častitljivem jubileju- 90. obletnici rojstva se mu člani društva zahvaljujemo za nesebično delo in pripadnost društvu in mu želimo še mnogo sončnih, zdravih let.