Na Zboru članov društva 2023

Tako kot vsako leto razen ”kovidnih” let je društvo tudi letos sklicalo Zbor članov društva v marcu mesecu. Upravni odbor društva je s predsednikom društva Marjanom Virantom v prvih mesecih leta izdelal program zbora z obveznimi poročili organov društva. Letos se je prvič zgodilo, da se je že pred začetkom zbora zbralo zadostno število članov in je bil dosežen kvorum prisotnosti. Začeli smo zbor veselo z nastopom MPZ Ljudski pevci Golovec, člani društva so prihajali in delovno predsedstvo zbora je lahko izpeljalo zastavljeni dnevni red.
Po obveznem protokolarnem delu- poročila predsednika in organov društva, finančno poročilo- z obravnavo in sprejemu le teh, ker so izkazovala uspešno delovanje društva, je predsednik društva predstavil plan dela za leto 2023, ki je ambiciozen -adaptacija toaletnih prostorov in obnova tal v dvorani in dnevnem kotičku- in bo lahko realiziran z veliko truda in prizadevanja za pridobitev finančnih sredstev.
Prisotne na Zboru članov 2023 je pozdravil podpredsednik Društva upokojencev Trnovo, ki je hkrati tudi zastopal OZDU Ljubljana Vič-Rudnik in OZDU MZU Ljubljana Anton Slak.
Društvo se je zahvalilo z darilom in pesmijo dolgoletni zborovodkinji MPZ Ljudski pevci, ki je zaradi epidemije covida-19 in obolelosti članov zbora prenehal delovati, Štefki Nemanič.
Predsednik delovnega predsedstva Ljubo Baša je nagovoril prisotne in dejal, da se je društvo s svojimi člani in vodstvom trudilo izpolnjevati zastavljene cilje društva in ustvarjati pogoje za kvalitetno preživljanje prostega časa, za srečevanje in izmenjavo pogledov, za udejstvovanje v družabnem in športnem življenju. Z željo, da tudi v prihodnje člani društva z novimi idejami in delom nadaljujejo dosedanje delo društva je zaključil Zbor članov društva 2023 in povabil prisotne na sproščen pogovor, pogostitev  in ples.

Tekst: Darja Perko, fotografije: Srečko Knafelc