Na Zboru članov DRUŠTVA 2024

POVZETEK ZAPISNIKA ZBORA ČLANOV DRUŠTVA

Letošnji Zbor članov 22.marca je prvič po covidnih časih potekal v normalnih razmerah s številčno udeležbo članov in povabljenih gostov.
Društvo so v preteklih letih pestile številne težave od smrti predsednika Petra  Ileniča in občasne odsotnosti dosedanjega predsednika Marjana Viranta do pomanjkanja finančnih sredstev za adaptacijo lastne stavbe zlasti sanitarij. Vendar so člani organov društva s prizadevnim delom in zavzetostjo uspešno vodili društvo za kar so bili deležni pohval od prisotnih gostov Zbora: podžupana Dejana Srnka, predsednika OZDU Mestne zveze upokojencev Ljubljana Marjana Sedmaka, predsednika OZDU Ljubljana Vič-Rudnik Mirka Jarca, člana društva upokojencev Trnovo  Antona Slaka in vodje Dnevnega centra aktivnosti za starejše Tine Jerman.
Po uradni predstavitvi dela društva v preteklem letu in plana dela za tekoče leto so člani društva izvolili novo vodstvo in člane organov društva. Med drugimi je potrebno omeniti, da sta bila izvoljena Ljubo Baša za predsednika društva in za predsednika Upravnega odbora Martin Grum, ki so jima  glede na sedanje delo in izkušnje prisotni člani zaželeli uspešno vodenje.
Pri koncu Zbora so se člani zahvalili za dolgoletno vodenje Upravnega odbora in društva Marjanu Virantu in za 10-letno opravljanje funkcije tajnice Darji Perko in ju nagradili s priložnostnimi darili. Darja Perko se je posebno zahvalila prisotnim, predsedniku Marjanu Virantu in posameznim članom društva, ki so ji pomagali, da je svoje dolžnosti uspešno opravljala.
Novo izvoljeni predsednik Ljubo Baša je povabil udeležence Zbora na pogostitev in druženje ob prijetnih melodijah.
_______________________________________________________________________________________
Izrazi v moški spolni obliki veljajo za oba spola.

Tekst: Darja Perko, foto: Martin Grum