Jože Kovačič- prigodnice

Jože Kovačič
Jože Kovačič

POGOVOR
Za šankom se srečata, si potožita,
svoje skrbi, težave si razložita.

Odkar ga žena z drugim vara,
njega grdo gleda, ga ne mara.

On je užaljen, večkrat jezen,
bolje se počuti, če ni trezen.

Pogovor ni možen, ne ve kaj storiti,
moral boš nehati vsak dan piti.

Moraš stvari v svoje roke vzeti,
stran oditi in na novo začeti.

Če bi se lahko še enkrat rodil,
ker rad jem banane, bi opica bil.

Žal tako ne gre, to je tisto,
da dvakrat ne moreš biti isto.

DARKER  MODA
Današnji nekateri mladi,
samo poškodujejo se radi.

Bitje črno z verigo, obročki obdano,
kje v tem ju smisel, mi ni znano.

Nekdaj so obroče v nos bikom dajali,
da so jih obvladali, sebe varovali.

Pravijo, da danes to je moda Darker,
po mojem mnenju je en velik marter.

Ves porisan, preluknjan, okovan,
materi svoji skoraj nepoznan.

Škoda je fantov, deklet, mladih ljudi,
kadar to vidim, me pri srcu zmrazi.

BENI
Na mali kmetiji kozla imajo,
je igriv, da z njim se igrajo.

Uživajo otroci, je živa igrača,
rad skače in se prevrača.

Če pokličeš ga Beni, priteče,
če nič ne ponudiš, se ne zmeni.

Na drevju, grmičih, brstiče objeda,
da to ne sme, se kozel ne zaveda.

Kljub vsemu vsi ga imajo radi,
mu godi, če ga praskaš po bradi.

Če mu nagajaš, hitro pokaže roge,
beži, kar te nesejo tvoje noge!